Toiminnan aikaansaamisen keino: Kohde

Toiminnan aikaansaamisen keino: Kohde

Meillä on erilaisia vaihtoehtoja auttaa koiraa oppimaan toivottuja asioita. Näitä vaihtoehtoja kutsutaan toiminnan aikaansaamisen keinoiksi. Se, mikä keino on paras ja miten sitä voi tai kannattaa käyttää riippuu pitkälti tavoitekäytöksestä ja siitä, millainen oppija koiramme on. Näiden erilaisten keinojen tunnistaminen ja niiden hyvien tai huonojen puolien tiedostaminen on olennainen ja mielenkiintoinen osa kohti koiramme sujuvaa ja tehokasta kouluttamista.

 

Mikä on kohde?

Kohde voi olla mikä tahansa asia tai vaikka kehon osa, jonka koira kokee tai opetetaan kokemaan kohteeksi. Yleisimpiä esimerkkejä kohteesta on ohjaajan käsi, kosketuskeppi tai jonkinlainen alusta. Kohde on toiminnan aikaansaamisen keinona tehokas siksi, että se on usein selkeästi hahmotettavissa oleva asia, niin koiran kuin ohjaajankin kannalta.

Selkeys ylläpitää usein kaikkien osapuolien motivaatiota, ja näin ollen kohteita käyttämällä nähdään usein nopeaa kehitystä koulutustilanteissa! Iso osa koirista onkin sitä mieltä, että kohdekoulutus on superhauskaa.

Kuten kaikissa käytöksissä joihin liittyy jokin selkeä vihje tai ele, myös kohteen voi koulutuksen edetessä tarvittaessa häivyttää. Näin jäljelle jää kohteen avulla opetettu toiminto. Arkisissa käytöksissä kohteen häivytys ei kuitenkaan usein ole niin olennaista.

 

Hyvä muistaa kohteita käyttäessä

Ennen kuin voimme hyödyntää kohteiden käyttöä erilaisten taitojen opettamiseen, meidän täytyy opettaa koiralle mitä minkäkinlainen kohde tarkoittaa, eli mitä kohteelle tai kohteella tehdään. Ennen kuin voimme esimerkiksi käyttää käsikosketusta apuna vaikkapa ihmisten tervehtimiseen, meidän täytyy siis opettaa koiralle että käteen koskeminen ylipäänsä on tiedostettu toiminto.

Kun opetamme koiralle tietyn kohteen merkitystä, on hyvä pitää kohde aluksi esillä vain kun harjoittelemme. Näin voimme varmistua siitä, että olemme hereillä palkkaamisen kanssa aina kun koira yrittää keksiä mikä homman juju onkaan. Kun harjoitus on ohi tai tilanteeseen tulee häiriö (puhelin soi, perheenjäsen puhuu tms.), kohde otetaan pois koiran ulottumattomilta, ettei meiltä vahingossa jää palkkaamatta koiran onnistumisia!

Kohteille on hyvä opettaa harjoituksen edetessä myös sanalliset vihjeet. Näistä on apua paitsi silloin kun koira ei vielä näe kohdetta, mutta myös jatkossa käytöksen hallittavuuden kannalta. Emme nimittäin useinkaan toivo, että koira hakeutuu jokaisen kämmenen luo minkä se näkee, vaan ehkä pelkästään meidän kertoman vihjeen jälkeen. Tätä koulutuksen osa-aluetta, jossa koira oppii tekemään tietyn asian tietystä vihjeestä ja vain pyydettäessä, kutsutaan ärsykekontrolliksi. Tähän tutustumme varmasti myöhemmissä kirjoituksissa enemmän!

 

Esimerkkejä kohdetoiminnoista

käsikosketus, kohde, koira, kouluttaminen
Kerttu käsikosketuksessa. Kuva: Aleksi Haapanen.

Käsikosketus on toiminto, jossa koira opetetaan joko tökkäämään nenällä kämmentä tai pitämään nenä tai leuka kiinni kämmenessä. Tämä on varmasti yksi käytetyimpiä kohdekäytöksiä mitä tulee arkitaitojen harjoitteluun. Käsikosketusta voi käyttää hihnakäytöksen harjoittelussa, ohitustilanteissa, ohjaavana kohteena, tylsän hetken puuhana, tervehtimisissä jne. Pidempää leukakosketusta voi käyttää mm. kommunikoinnin apuvälineenä esimerkiksi hoitotoimenpiteissä, jännittävissä tilanteissa tai vaikka yleisenä rauhoittavana käytöksenä. Käsikosketuksesta on hyötyä niin innokkaalle kun arallekin koiralle!

Tästä voit katsoa videon käsikosketuksen opettamisen vaiheista, sekä lyhyistä esimerkeistä käsikosketuksen käytännön soveltamisesta.


Kosketuskeppi
on käsikosketusta vastaava käytös sillä erolla, että koira opetetaan koskemaan ja seuraamaan kepin päässä olevaa (usein) pientä palloa. Varsinkin pienille koirille kosketuskeppi voi olla hyvä apu (kädenjatke) esimerkiksi ohitustilanteisiin, jossa kyykistely ei meille ihmisille ole niin kätevää. Kosketuskepin avulla voi myös olla käsikosketusta helpompi opettaa muita käytöksiä kuten maahanmenoa, pyörähtämistä, tietyn asian koskemista (valokatkaisija) jne.

 

Rauhoittumisalusta on kohdetoiminto, jonka avulla voi opettaa koiralle rauhallisen odottamisen. Tämä taito on erinomainen kaikissa tilanteissa, jossa toivomme koiran pystyvän odottamaan tai olemaan rauhassa ympäristön häiriöistä huolimatta. Tämän avulla voi myös opettaa rauhallista viretilaa autossaoloon, eläinlääkärin vastaanotolle, treenitauoille jne.

Alla olevalta videolta, joka on tätä aihetta käsittelevä osa Koiran mieli -blogin kesän 2018 Sujuvasti lomalla -videosarjasta, voi katsoa vinkkejä tämän käytöksen opettamiseen:

 

♦Pohdittavaksi

Mistä kohdetoiminnoista voisi olla hyötyä sinun ja koirasi arjessa? Voisiko niitä opettaa yllä olevien vinkkien avulla? Voit myös miettiä, minkälaisia kohteita esimerkiksi päivittäisiltä lenkeiltänne löytyy – voisiko kivi tai kanto olla kohde jolle kiivetä, tai puu kohde jonka voi kiertää?